MAT520美特之約-成功一店-韓風時尚捲套餐-13  

斜劉海捲髮
髮色:巧克力色
蓬鬆凌亂髮型有個性在視覺上有瘦臉效果,斜劉海修顏有不對稱美感。

_________________________________________________________

文章標籤

Mat520 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()