MAT520美特之約造型達人-泰和二店-炫染髮700元-24  

暖色調發色 紫、紅、橘、咖啡、暖色調的發色,會是今天春夏的染髮重點色。

_____________________________________________________________

MAT520美特之約造型達人-成功一店-泰和二店-3  

中永和精緻剪髮100元燙.

文章標籤

Mat520 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()