MAT520美特之約造型達人-泰和二店-新娘秘書-1  

看似簡單其實不然的這款新娘盤發實際很難操作,

首先髮尾卷的弧度和方向是不同的,在盤發的底層要小捲鋪底,

上面的一層用發卡別的自然,因為很大方溫婉,這款也是許多準新娘的選擇。

____________________________________________________________

文章標籤

Mat520 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()